Greenjobs, Bridges from grey to green jobs, PRADŽIA

PrisijungtiCastellano | Euskera | English | Français | Lietuvos | български | Suomi

Sveiki atvykę į projekto „ŽALIEJI TILTAI ENERGETIKOS SEKTORIUJE“ svetainę!

Tarptautiniu projektu „ŽALIEJI TILTAI ENERGETIKOS SEKTORIUJE“ siekiama sukurti europinę priemonę, skirtą darbuotojų žinioms ir kompetencijai pagrindinių atsinaujinančių energetikos išteklių srityje pripažinti, perkelti ir panaudoti tam, kad sėkmingai įveiktume tvariosios plėtros keliamus iššūkius.

Projekto „ŽALIEJI TILTAI ENERGETIKOS SEKTORIUJE“ tikslas – prisidėti prie „Europos mokymosi erdvės“ kūrimo gerinant mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo rezultatų perkėlimą bei pripažinimą pasitelkus bendrąsias ES priemones: Europos kvalifikacijų sąrangą (EQF) bei Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (ECVET).

Projektas „ŽALIEJI TILTAI ENERGETIKOS SEKTORIUJE“ (518525-LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP) finansuojamas pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo programą.

Foto PRADŽIA