Greenjobs, Bridges from grey to green jobs, Tavoitteet

Yksityinen alueCastellano | Euskera | English | Français | Lietuvos | български | Suomi
BRIDGES FROM GREY TO GREENING JOBS -projekti aikoo edistää “eurooppalaista oppimistilaa” kansainvälisen yhteistyön kautta ja sitouttaa yritykset, klusterit ja koulutuskeskukset ratkaisemaan kestävän kehityksen haasteita.
[+] Lisätietoja

 

 

BRIDGES FROM GREY TO GREENING JOBS -projekti aikoo edistää “eurooppalaista oppimistilaa” kansainvälisen yhteistyön kautta ja sitouttaa yritykset, klusterit ja koulutuskeskukset ratkaisemaan kestävän kehityksen haasteita.

GREEN -projektin tavoite on parantaa oppimistulosten ja pätevyyksien siirrettävyyttä ja tunnustamista omaperäisen, erilaisen ja kokeellisen "alhaalta ylös" -mallin avulla.

BRIDGES FROM GREY TO GREENING JOBS -projektissa on tarkoitus kehittää ja kokeilla eurooppalaista välinettä, jolla suositaan uusiutuvien energianlähteiden parissa työskentelevien tiedon, kykyjen ja pätevyyksien siirtämistä, tunnustamista ja hyödyntämistä. Ihmiset hankkivat tietoa, kykyjä ja pätevyyksiä erilaisissa yhteyksissä elämänsä aikana, ja nämä ominaisuudet ovat avainasemassa kestävän kehityksen mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Aiomme kehittää tätä välinettä lähestymällä yleiseurooppalaisia EQF ja ECVET -työkaluja sukupuolen kautta, yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa.