Greenjobs, Bridges from grey to green jobs, Projektin tulokset

Yksityinen alueCastellano | Euskera | English | Français | Lietuvos | български | Suomi

BRIDGES FROM GREY TO GREENING JOBS -projekti on ainutlaatuinen tapa kehittää eurooppalaista oppimistilaa, koska sillä parannetaan pätevyyksien ymmärtämistä ja tulkintaa maiden välillä käyttämällä yleiseurooppalaisia läpinäkyvyystyökaluja (ECVET ja EQF) ja edistetään tutkintojen ja pätevyyksien tunnustamista ja vastaavuuksien luomista maiden välillä. Projektilla poistetaan myös kansalaisten liikkuvuuden esteitä, sillä se suosii oppimisen kerryttämistä sen alkuperästä riippumatta.


[+] Lisätietoja

 

 

BRIDGES FROM GREY TO GREENING JOBS -projekti on ainutlaatuinen tapa kehittää eurooppalaista oppimistilaa, koska sillä parannetaan pätevyyksien ymmärtämistä ja tulkintaa maiden välillä käyttämällä yleiseurooppalaisia läpinäkyvyystyökaluja (ECVET ja EQF) ja edistetään tutkintojen ja pätevyyksien tunnustamista ja vastaavuuksien luomista maiden välillä. Projektilla poistetaan myös kansalaisten liikkuvuuden esteitä, sillä se suosii oppimisen kerryttämistä sen alkuperästä riippumatta.

Projektilta odotettavat TULOKSET ja TUOTTEET ovat seuraavat:

  • luodaan eurooppalainen pätevyyksien kehittämisen yhtymä vahvistetun monenvälisen (kaikki sektorin sidosryhmät kattavan) yhteistyön avulla,
  • kartoitetaan avainprosessit ja -pätevyydet sen mukaan, mikä on niiden muutosherkkyys, käytettävyys, rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja merkitys työntekijöiden kansainvälisen työllistettävyyden ja liikkuvuuden edistämisessä,
  • määritellään uusiutuvien energianlähteiden alalla toimivien yritysten edellyttämät ammattipätevyydet ja ilmaistaan ne EVCET-järjestelmään perustuvina oppimistuloksina,
  • testataan oppimistuloksiin perustuvia pätevyyksiä kokeilla, joissa käytetään oppimistulosten arvioinnin, siirtämisen, vahvistamisen ja kerryttämisen kannalta välttämättömiä menettelyjä,
  • luodaan eurooppalainen sähköinen väline, jolla edistetään uusiutuvien energianlähteiden parissa työskentelevien oppimistulosten siirtämistä ja tunnustamista eri yhteyksissä.