Greenjobs, Bridges from grey to green jobs, Projektin taustaa

Yksityinen alueCastellano | Euskera | English | Français | Lietuvos | български | Suomi

GREEN-projekti perustuu kolmeen tosiseikkaan:

  • Euroopan unionin tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 75 prosentin työllisyysaste 20–64-vuotiaiden miesten ja naisten keskuudessa, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia ja nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 prosenttiin energiankulutuksesta.
  • Kestävän kasvun alalla luodaan miljoonia työpaikkoja. Akuutti johdon ja teknisten alojen asiantuntijoiden puute tekee tavoitteiden saavuttamisesta vaikeaa.
  • Elinikäinen oppiminen on avainasemassa vihreän kasvun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

[+] Lisätietoja

 

 

GREEN-projekti perustuu kolmeen tosiseikkaan:

  • Euroopan unionin tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 75 prosentin työllisyysaste 20–64-vuotiaiden miesten ja naisten keskuudessa, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia ja nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 prosenttiin energiankulutuksesta.
  • Kestävän kasvun alalla luodaan miljoonia työpaikkoja. Akuutti johdon ja teknisten alojen asiantuntijoiden puute tekee tavoitteiden saavuttamisesta vaikeaa.
  • Elinikäinen oppiminen on avainasemassa vihreän kasvun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Euroopan unionin tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 75 prosentin työllisyysaste 20–64-vuotiaiden miesten ja naisten keskuudessa, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia ja nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 prosenttiin energiankulutuksesta. Potentiaalinen vihreiden työpaikkojen määrä on valtava, ja valtioiden tuki on välttämätöntä niiden realisoimiseksi – tuotannonala ei pysty siihen yksin. Vähähiiliseen talouteen siirtymisen ja vihreän, kestävän kehityksen välttämättömyys on viime vuosina perusteltu hyvin useissa lähteissä. Nämä tavoitteet ovat saavuttaneet lisää jalansijaa, kun hallitukset etsivät keinoja katkaista talouden laskusuhdanne ja vähentää työttömyyttä samalla, kun niiden on täytettävä ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumuksensa, uudistettava energiainfrastruktuuria ja noudatettava muuta ympäristölainsäädäntöä. Tutkimukset osoittavat, että vihreät sijoitukset erityisesti uudistuvien energianlähteiden ja ekorakentamisen alalla voivat luoda runsaasti uusia työpaikkoja.

Kestävän kasvun alalla tarvitaan kolme miljoonaa työntekijää. Akuutti johdon ja teknisten alojen asiantuntijoiden puute vaikeuttaa EU:n tavoitteiden saavuttamista. CEDEFOP on todennut, että EU kärsii systeemisestä osaamisvajeesta, joka rajoittaa unionin tuottavuutta ja kilpailukykyä. Elinikäisen oppimisen avulla voimme vuoteen 2020 mennessä täyttää 16 miljoonaa pätevyyttä vaativaa avointa työpaikkaa ja lieventää 12 miljoonan vähän ammattitaitoa vaativan työpaikan katoamisen haittavaikutuksia. Eurooppa 2020 -strategian mukaan ammattitaitoinen työvoima on elintärkeää kilpailukykyisen, kestävän ja innovatiivisen yhteiskunnan kehityksen kannalta. EU:n työllisyys- ja pätevyyspolitiikka, jolla tuetaan siirtymistä ympäristöystävälliseen, älykkääseen ja innovatiiviseen talouteen, on asetettava tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi.

Elinikäinen oppiminen on avainasemassa vihreän kasvun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Ihmisiä kannattaa rohkaista elinikäiseen oppimiseen sekä oppimistulosten siirtämiseen, tunnustamiseen ja kerryttämiseen niin virallisesti kuin epävirallisestikin. Suosimalla pätevyyden hankkineiden ihmisten oppimistulosten siirtämistä, tunnistamista ja kerryttämistä lisätään samalla tietoa kansalaisten oppimistuloksista, kannustetaan ihmisiä kansainväliseen liikkuvuuteen ja parannetaan oppimistulosten siirrettävyyttä jäsenvaltiosta toiseen sekä tarvittaessa valtioiden sisällä – elinikäisessä, rajattomassa oppimistilassa. Pätevyyksien kansallisen tason liikkuvuus ja siirrettävyys paranee talouden eri sektoreilla ja työmarkkinoilla. Oppimistulosten siirtämisen, tunnistamisen ja kerryttämisen suosiminen edistää lisäksi eurooppalaista koulutusyhteistyötä.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi käytämme ja tuemme läpinäkyvyyttä lisääviä eurooppalaisia EQF- ja ECVET-työkaluja, jotta voidaan luoda eurooppalainen keino tunnistaa, siirtää ja hyödyntää uusiutuvien energianlähteiden parissa työskentelevien tietoja, kykyjä ja pätevyyksiä ja vastata tällä tavoin kestävän kehityksen haasteisiin.