Greenjobs, Bridges from grey to green jobs, Целеви групи

Частна зонаCastellano | Euskera | English | Français | Lietuvos | български | Suomi

Главните заинтересовани групи в ЗЕЛЕНИЯ проект са:

  • Компетентни организации по квалификацията от участващите държави и целия ЕС
  • Професионалисти в сектора на възобновяемите източици на енергия
  • Компании в сектора на възобновяемите източици на енергия и зелени работни борси
  • Организации, предоставящи услуги за подбор на персонал
  • Образователни институции
  • Агенцията за Учене през целия живот
  • Социални Партньори