Greenjobs, Bridges from grey to green jobs, Резултати от проекта

Частна зонаCastellano | Euskera | English | Français | Lietuvos | български | Suomi

МОСТОВЕ ОТ СИВИ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ е оригинален принос към развитието на Европейското образователно пространство, тъй като подобрява разбирането и интерпретацията на квалификациите между различните държави, чрез използване на общи Европейски инструменти за прозрачност (ECVET и EQF), в услуга на разпознаването на квалификации и компетенции чрез установяване на еквиваленти между държавите. Той допринася също за намаляване на препятствията за човешката мобилност като подпомага признаването на обучението независимо от мястото, на което то е проведено.


[+] Прочетете още

 

 

МОСТОВЕ ОТ СИВИ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ е оригинален принос към развитието на Европейското образователно пространство, тъй като подобрява разбирането и интерпретацията на квалификациите между различните държави, чрез използване на общи Европейски инструменти за прозрачност (ECVET и EQF), в услуга на разпознаването на квалификации и компетенции чрез установяване на еквиваленти между държавите. Той допринася също за намаляване на препятствията за човешката мобилност като подпомага признаването на обучението независимо от мястото, на което то е проведено.

РЕЗУЛТАТИТЕ и ПРОДУКТИТЕ, очаквани от този проект, са:

  • Европейски Консорциум за развитието на квалификациите чрез подсилено и многоагентно (всички заинтересовани групи в сектора) партньорство.
  • Картография на ключовите процеси и компетенции: в зависимост от тяхната чувствителност към промени, използваемост, принос към намаляване на карбоновите емисии, критичен характер в услуга на международната използваемост и мобилност на потенциалните работници.
  • Професионални квалификации, изисквани от компаниите занимаващи се с „възобновяеми източници на енергия“ във формата на обучителни резултати, базирани на системата ECVET.
  • Експериментиране, за да се тестват квалификациите, базирано на резултатите от обучението, използвайки нужните процедури за оценка, трансфериране, валидация и акумулация на резултати от обучението.
  • Европейски инструмент в електронен формат в услуга на трансфера и признаването на „обучителните резултати“, усвоен от работещите в сферата на възобновяемите енегрийни източниците в различни контексти.