Greenjobs, Bridges from grey to green jobs, Основание на проекта

Частна зонаCastellano | Euskera | English | Français | Lietuvos | български | Suomi

Зеленият проект е базиран на три реалности:

  • Европейският Съюз желае да постигне през 2020 година ниво на заетост от 75% за жени и мъже между 20 и 64 годишна възраст и да намали освобождаването на 20% от газовете от парниковия ефект като 20% от консумацията бива покривана от възобновяеми източници на енергии.
  • Милиони работници са необходими за позиции, които се отнасят към сфери с устойчив растеж. Сериозни липси на специалисти в сферите на мениджмънта и техническите области правят тези цели трудно изпълними.
  • Ученето през целия живот е ключ за възможностите за зелен растеж.

[+] Прочетете още

 

 

Зеленият проект е базиран на три реалности:

  • Европейският Съюз желае да постигне през 2020 година ниво на заетост от 75% за жени и мъже между 20 и 64 годишна възраст и да намали освобождаването на 20% от газовете от парниковия ефект като 20% от консумацията бива покривана от възобновяеми източници на енергии.
  • Милиони работници са необходими за позиции, които се отнасят към сфери с устойчив растеж. Сериозни липси на специалисти в сферите на мениджмънта и техническите области правят тези цели трудно изпълними.
  • Ученето през целия живот е ключ за възможностите за зелен растеж.

Европейският Съюз желае да постигне през 2020 година ниво на заетост от 75% за жени и мъже между 20 и 64 годишна възраст и да намали освобождаването на 20% от газовете от парниковия ефект като 20% от консумацията бива покривана от източници на възобновяеми енергии. Потенциалът за създаването на зелени позиции е огромен и нуждата от подкрепа от правителството за продължаването му напред е кристално ясна – индустрията не може да се справи сама. Ситуацията за напредване към ниско-карбонова икономика и постигане на зелен, продължителен растеж е добре документиран през последните години. Правителствата търсят начини да заобикалят икономическия спад и да намерят средства за намаляване на безработицата, и в същото време да покриват изискванията от промяната на климата, да подновяват енергийната инфраструктура и да се придържат към различни законодателства относно околната среда. Проучването показва, че зелените инвестиции, в частност за възобновяеми източници на енергия и екоконструкции, са потенциални източници за създаване на работни позиции.

За тази цел са нужни 3 милиона работници за работни позиции, които се отнасят към сфери с устойчив растеж. Сериозни липси на специалисти в сферите на мениджмънта и техническите области правят тези цели трудно изпълними. CEDEFOP отбелязва, че ЕС е жертва на систематични слабости в своите основни компетенции, което органичава продуктивността и конкурентността. Ученето през целия живот е ключа за извличането на ползи от 16-милионното увеличение на висококвалифицирани работни борси и за облекчаване на 12-милионния спад в нискоквалифицираните работни борси, като сценарий през 2020 година. Квалифицирана работна ръка е жизнено важна за развитието на конкурентна, стабилна и иновативна икономика, в съгласие с целите, поставени пред Европейската стратегия през 2020 година. Нормите за наемане и квалификация на персонал в ЕС допринасят за оформяне на прехода към лесна за използване, интелигентна и иновативна икономика, което трябва да бъде заложено като приоритет.

Ученето през Целия Живот е ключ за извличане на успех от възможностите по зеления растеж. Важно да бъде окуражавано и подобрявано участието на всички в Ученето през целия живот, както и прехода, разпознаването и акумулирането на резултатите от обучението на хората във формални и неформални контексти. Насърчаването на прехода, признанието и акумулирането на оценените изходни резултати от обучението на хората, желаещи да получат квалификация, ще подобрят общото разбиране на резултатите от обучението на гражданите, тяхната прозрачност, тяхната транснацонална мобилност и техните умения да бъдат трансферирани между нивата на участниците и ако е необходимо, вътре в тях, без граници. Мобилността и възможността за трансфериране на квалификациите ще бъдат подобрени на национално ниво между различните икономически сектори и на пазара за работна ръка; това ще допринесе за развитието и разширяването на Европейското Партньорство в образованието и практическото обучение.

С тази цел, ние сме окуражени да използваме и промотираме системно инструментите за Европейска прозрачност EQF и ECVET и да предложим Европейски инструмент за разпознаване, трансфериране и капитализиране на знания, способности и компетенции на работници в ключовите сфери на възобновяемите източници на енергия, за да се справят с предизвикателствата на устойчивото развитие.