Greenjobs, Bridges from grey to green jobs, Цели

Частна зонаCastellano | Euskera | English | Français | Lietuvos | български | Suomi
МОСТОВЕ ОТ СИВИ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ цели да допринесе към „Европейското образователно пространство“ посредством международно партньорство и вслючване на компании, клъстери, обучителни центрове, способни да отговорят на предизвикателствата за стабилно развитие.
[+] Прочетете още

 

 

МОСТОВЕ ОТ СИВИ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ цели да допринесе към „Европейското образователно пространство“ посредством международно партньорство и вслючване на компании, клъстери, обучителни центрове, способни да отговорят на предизвикателствата за стабилно развитие.

ЗЕЛЕНИЯТ проект цели подобряване на трансфера и признаването на резултатите от обучението и квалификациите чрез оригинален „обърнат с дъното нагоре“, различен, експериментален подход.

МОСТОВЕ ОТ СИВИ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ има за цел разработване и тестване на Европейски инструмент в електронен формат, в услуга на трансферирането, признаването и капитализирането на на знанията, способностите и компетенциите, усвоени от работниците в сферата на възобновяемите източници на енергия, придобити от хората в техния жизнен път в различни контексти. Проектът цели да разработи този инструмент с участието на всички заинтересовани, въз основа на Европейските общоизползвани инструменти (EQF / ECVET) и с внимание към половата равнопоставеност.